Kortläsare utan sladd
Personnummer (ååååmmddxxxx)
eller inloggningskortets nummer:
   
  Kontrollkod: 387 768 (Anges i kortläsaren)
  Kontrollkoden är endast giltig i fyra minuter.
   
Svarskod: (Visas i kortläsaren)
   
 

    Instruktioner för inloggning

  1. Skriv ditt personnummer eller inloggningskortets nummer i första fältet.
  2. Se till att sladden till kortläsaren är utdragen.
  3. Starta kortläsaren genom att sätta i ditt inloggningskort.
  4. "Välj Funktion" visas i kortläsarens fönster. Tryck på LOGIN.
  5. På inloggningssidan finns en Kontrollkod. Knappa in den på kortläsaren och tryck på OK.
  6. "KortPIN" visas i kortläsarens fönster. Knappa in din PIN-kod och tryck på OK.
  7. En Svarskod visas i kortläsarens fönster. Skriv in den på inloggningssidan i fältet Svarskod och klicka på Logga in

© Svenska Handelsbanken AB (publ)