Välj PIN-kod till
ditt inloggningskort

Kortnummer          Identifiera dig          Välj PIN-kod          Nu är du klar!

Ange inloggningskortets nummer (16 siffror)

Var hittar jag inloggningskortets nummer?

Om du beställt kortet på kontor hittar du det på
Kom igång-guiden du fått.

Om du beställt kortet via kundsupporten har du fått numret muntligen eller med e-post.