Välj PIN-kod till
ditt inloggningskort

Kortnummer          Identifiera dig          Välj PIN-kod          Nu är du klar!

Ange inloggningskortets nummer (16 siffror)

Var hittar jag inloggningskortets nummer?

Har du beställt kortet på kontor hittar du det på
Kom igång-guiden du fått.

Har du beställt kortet via personlig service på 0771-77 88 99 har du fått numret muntligen eller med e-post.